Domů

3D tisk a 3D omalovánky pro 3D pera mají nepřeberné množství využití

Sekce domovské stránky

Využití 3D tisku, litmonek ve výuce a pro výuku ve formě individualizovaných učebních pomůcek

3D tisk a omalovánky pro 3D pera umožňují si navrhnout libovolný objekt, který se za zlomek ceny na 3D tiskárně vyrobí.

Díky této technologii lze vyrábět velmi levně originální učební pomůcky šité na míru přesně podle potřeb jednotlivých žáků, tím se snadno výuka individualizuje. Ale současně se usnadňuje vyhodnocování zadaných úkolů.

čtenářská gramotnost pomůcka do matematiky vrstevnicový model do zeměpisu

individualizovaná výuka

Díky použití 3D tisku a 3D per se velmi zlevňuje získávání didaktických modelů a pomůcek.

3D prostorové objekty
3D tisk a litmonky pomáhají dětem, které mají problém si v 2D znázornění (schémata, nákresy, grafy) představit 3. rozměr tím, že vytváří prostorové objekty, které si mohou ohmatat, prohlédnout vnitřní detaily.

Za pomoci 3D omalovánek lze tvořit určitou skládačku, ze které se po vyplnění a sejmutí z podložky složí a 3D perem pospojuje 3D objekt.

obr. prostorové 3D objekty vyrobené 3D perem

Technologie 3D tisku podporuje vyvolání AHA efektu u dětí tím, že snadno tvoří pohyblivé části složitějších objektů, kde si žáky snadno ověří, jak věci fungují

obr. ukázka vlivu “b” parametru v kvadratické rovnici

https://youtu.be/PmrzcR4H6xw

3D tisk připravuje žáky na praktický život tím, že je naučí vyrobit si náhradní díl tak, aby mohl nahradit chybějící/rozbitý kus

obr. reverzní strojařina = Reverse engineering http://www.thingiverse.com/thing:1737859

3D tisk části učitelů usnadňuje přípravu tím, že umožňuje stáhnout z volné databáze souborů nejrůznější didaktické pomůcky a umožňuje nechat si je levně vytisknout.

obr. bezplatná databáze STL souborů Smithoniam Museum, USA http://3d.si.edu/

Největší bezplatná databáze STL souborů Thingiverse www.thingiverse.com

obr. největší bezplatná databáze STL souborů Thingiverse www.thingiverse.com

+ desítky dalších

Dalším učitelům dává technologie 3Dtisku prostor oživit výuku návrhem a výrobou vlastních interaktivních didaktických pomůcek coby spotřebního materiálu (žáci mohou během hodiny pomůcku totálně použít – rozebrat, pokreslit a na další hodinu připravit pomůcku novou)

obr. vytištěná reliéfní mapa libovolného území

3D tisk podporuje interdisciplinární propojování předmětů:

Objekt musí být nejprve vytvořen a naskenován (přímo navržen v PC);

obr. skenování objektu za pomoci fotoaparátu obr. příprava naskenovaného objektu k tisku

3D tisk motivuje ke znalosti ovládání konstrukčního software;

obr. Modelování objektu v Cinema 4D obr. Modelování objektu v bezplatném online programu Tinkercad

3D tisk odhaluje inženýrské zákonitosti – prototyping, – stabilita, statika, mechanické vlastnosti materiálu;

Nutí zajímat se o fakta z oborů, jejichž témat se objekt týká (matematická, biologická, historická, společenská, umělecká)- usiluje o věrnost ve vztahu k reáliím.

 

obr. ověření správnosti výpočtu trojčlenky (délky oběhu planet – poměr soukolí) experimentem

O nás

3D tiskem se intenzivně zabýváme od roku 2015, konstrukcí 3D objektů na PC se zabýváme téměř 20 let.

Nejprve jsme si zadávali 3D tisk našich objektů v USA a poté jsme využívali mezinárodní portál www.3dhubs.com, kde nám 3D tisk zajišťovali zde registrované firmy v Praze.

obr. první objekty vytištěné v USA a přes 3DHubs.com

V 2017 roce jsme začali intenzivně pracovat na vývoji vlastní 3D tiskárny, která by využívala některé technické výhody jiných výrobců a řešila problémy, které konkurence neřeší.

Cílem bylo postavit 3D tiskárnu za české ceny ale při kvalitě konstrukce i 3D tisku na úrovni špičkových 3D tiskáren v EU (Ultimaker 3 extended, BCN3D Sigma Release 2017 apod.).

Výsledkem byla 3D tiskárna Little Monk 1 a Little Monk 2 (již s duálním tiskem).

vývojová verze tiskárny Little Monk

Little Monk 01

Little Monk 02

vývojové pracoviště

Vedle toho jsme již od roku 2015 intenzivně studovali ekonomické a podnikatelské aspekty 3D tisku na University of Illinois Campaign, kde jeden z našich kolegů obdržel celou řadu certifikátů:

“> Specialization in 3D printing – 3D printing Software
“> Specialization in 3D printing – Application
“> Specialization in 3D printing – Revolution
“> Marketing v Digitálním světě

Naším cílem je zavést 3D tisk do běžné výuky na školách, nejen jako raritu a digiální technologii budoucnosti, ale jako běžný nástroj, který na straně jedné ulehčuje práci pedagogům, ale umožňuje i rozšířit výuku předmětů o nové možnosti.
Spolupracujeme s obcemi (zřizovateli ZŠ), ale i s vedením škol na záměrech vybudovat „Kluby 3D tisku“ a nastavit mechanismy chodu tak, aby byl jejich provoz udržitelný.

Blog

Ahoj všichni!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Najdete nás