Úvod do Průmyslu 4.0

Podrobnější informace k Akreditovanému kurzu.

V rámci svých popularizačních aktivit jsme ve spolupráci se vzdělávací společností připravili akreditovaný kurz pro pedagogy a lektory formálního a neformálního vzdělávání, zejména humanitního a uměleckého zaměření.

Během 8hodinového kurzu se účastníci seznámí se změnami, kterými projdou různé pracovní profese, jaké pracovní úkony převezmou roboti, v jakých úkonech budou s člověkem zcela novým způsobem spolupracovat a které činnosti budou i po této revoluci stále plně v rukách člověka.

Této situaci po zavedení Průmyslu 4.0 se obecně říká Společnost 5.0, nebo též Průmysl 5.0.

Využití 3D tisku pro výuku principů Průmyslu 4.0

Během cvičení si účastníci vyzkouší rozdíl mezi klasickým postupem výroby knoflíku subtraktivní technikou (soustružením) a

novou aditivní výrobou využívající digitální technologii.

Za pomoci Litmonkového systému  si prakticky projdou všemi čtyřmi základními principy, kterými se Průmysl 4.0 odlišuje od současné automatizované výroby.

Na konci kurzu by každý úspěšný absolvent měl dokázat kteroukoliv současnou pracovní pozici rozebrat na dílčí pracovní úkony a odhadnout, které převezme robot, které po rekvalifikaci zvládne ve spolupráci s umělou inteligencí člověk a které budou stále doménou lidí.

Součástí studijního materiálu pro následné hlubší studium vlivu čtvrté průmyslové revoluce na náš život jsou pro účastníky připravena skripta s řadou citací, odkazů a příkladů.

Jsme přesvědčeni o tom, že po absolvování našeho kurzu „Úvod do průmyslu 4.0“ by měli pedagogové vnímat, které schopnosti a dovednosti jsou pro jejich žáky klíčové, tj. které u nich podpořit, aby uspěli na trhu práce okolo roku 2030.

Zároveň by absolventi měli být schopni vysvětlit rodičům žáků, případně nadřízeným orgánům (s ohledem na občanská hnutí a podpisové akce, které nyní vznikají – např. Petice proti rušení výkladu o Ohmově a Newtonovým zákonům), proč už některou látku nebudou učit a přesunou ji na vyšší vzdělávací stupeň, či do vybrané specializace v rámci odborného vzdělávání.

Cena kurzu:  2000 Kč/ účastníka

Termín: 9:00 – 15:30 hod, 13. května 2021

Požadavky na technické vybavení s sebou: notebook, či tablet

Lektoři:
Martin Šrytr (oba tematické bloky)

autor a konstruktér 3D tiskáren

Ing. Radek Novotný, PhD. (oba tematické bloky)

Odborník na teorii interpretace a digitální storytelling,

konzultant v oblasti inovací, lektor Promyšleného podnikání (Design thinkingu) a tvorby Podnikatelského záměru,

absolvent online kurzů na University of Illinois at Urbana-Champaign:

Specialization in 3D printing – 3D printing Software

https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/N2GQ6B4YLN7Y

Specialization in 3D printing – Application

https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/5RKXRFTB4Q3V

Specialization in 3D printing – Revolution

https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/7BCAMBUSPM9K

Blanka Rošická (2. tematický blok – Nácvik dovedností, praktická část)

Odborný garant:
et Mgr. Jakub Vlach