Úvod do Průmyslu 4.0

Titulní stránka k videu propagující kampaň na Hit hitu

V rámci svých popularizačních aktivit jsme ve spolupráci se vzdělávací společností akreditovanou MŠMT připravili dva akreditované kurzy pro dospělé (pedagogové a lektoři formálního a neformálního vzdělávání)

Využití 3D tisku pro výuku a ve výuce pro začátečníky

Využití 3D tisku pro výuku principů Průmyslu 4.0


K tomuto kurzu píšeme knihu, která by ve formě skript měla sloužit jako studijní materiál.

Jako ukázku oč v Průmyslu 4.0 půjde, zde nabízíme needitovanou část připravované knihy, zdarma ke stažení.

Součástí přípravy tohoto kurzu, ale i knihy jsme zpracovali velké množství odborných článků, reportů, studií, ale i rozhovorů s odborníky na téma, jak bude vypadat práce, až se do různých oblastí našeho života zavedou a uplatní prvky Průmyslu 4.0.

Během 8hodinového kurzu se účastníci seznámí se změnami, kterými projdou různé pracovní profese, jaké pracovní úkony převezmou roboti, v jakých úkonech budou s člověkem zcela novým způsobem spolupracovat a které činnosti budou i po této revoluci stále plně v rukách člověka.

Této situaci po zavedení Průmyslu 4.0 se obecně říká Společnost 5.0, nebo též Průmysl 5.0. Během cvičení si účastníci vyzkouší nový způsob práce a za pomoci Litmonkového systému si i prakticky projdou všemi 4. principy, kterými se Průmysl 4.0 odlišuje od současné automatizované výroby.

Zároveň si každý v souladu s plně individualizovanou produkcí vyrobí za pomoci počítačových programů a technologie 3D tisku svůj naprosto unikátní výrobek, šitý na míru jen a je jemu.

Na konci kurzu by každý úspěšný absolvent měl umět kteroukoliv současnou pracovní pozici rozebrat na dílčí pracovní úkony a odhadnout, které převezme robot, které po rekvalifikaci zvládne ve spolupráci s umělou inteligencí člověk a které budou stále doménou lidí.

Myslíme si, že po absolvování našeho kurzu „Úvod do průmyslu 4.0“ by mohli pedagogové tušit, které schopnosti a dovednosti jsou pro jejich žáky klíčové, které u nich podpořit, aby uspěli na trhu práce po roce 2030.