Individualizace vyuky

Využití litmonek při ověřování, zda si žáci osvojili klíčové kompetence v Nauce o Zemi podle individuálních možností každého žáka

Možná řešíte úkol jak individualizovat zkoušení, aby každý žák dospěl k výsledku, zažil úspěch z dobře vyřešeného úkolu a přitom jste kvůli tomu nemuseli snižovat nároky, resp. hledáte způsob jak snadno individualizovat zadání podle schopností dítěte a zároveň se při kontrole tolika individuálních zadání nebláznit.

Jedním z řešení může být využití našich litmonek a to ve variantě skládaček nebo tzv. vrstvených litmonek.

Vytvořili jsme omalovánky pro 3D pera, kde vyplněním každého dílku litmonky získáme určitou část těla zvířete – přední a zadní nohy, ocas, křídla, hlavu, rohy nebo parohy. A ve výběru jsou tyto části těla koně, lva, slona, krávy, dinosaura, ptáka atd.

Přitom jsme tyto díly navrhli tak, aby byly vzájemně nahraditelné, takže je možné při troše fantazie sestavit fantastické zvíře s ptačíma nohama, vlčím ocasem, kraví hlavou a křídly ptáka.

obr. ukázka litmonkové šablony – výběr dílů podle druhů zvířat.

S takovouto skládankou lze:

  •  jednomu dítěti zadat sestavit skutečnou krávu, kočku, medvěda  (musí poznat jaké má určené zvíře nohy, jaký ocas, rohy nebo parohy apod.);
  • jinému dítěti uložit náročnější úkol založený na  kombinaci několika typů zvířat;

obr. ukázka litmonky složené z vícero druhů zvířat .

Videonávod na výrobu pohyblivého “Fantastického” – kombinovaného zvířete

  •  až po úkol pro zvláště nadané děti, kde úkol může být zadán pomocí vlastností, které by uměle vytvořené zvíře muselo mít (např. za pomoci ocasu udržovat rovnováhu, mít zatahovací drápy, dobrý čich a schopnost rozhlížet se po dalekém okolí, zda není někde kořist, či nepřítel – rozuměj postavit se na zadní a vzpřímit se).

obr. ukázka stavebnicové litmonky – pro zvláště nadané děti (výběr částí těl podle jejich vlastností).

Kontrola

  • u jednoduchých zadání je kontrol snadná;
  • u kombinovaných úkolů lze výsledek hodnotit společně, kdy ostatní děti hádají, jaké bylo původní zadání (čímž se u nich opět ověřuje získaná kompetence);
  • u úkolu pro zvláště nadané děti lze kontrolu pojmout projektově, kdy sám autor před ostatními obhajuje svoji volbu podle zadání a děti diskutují, zda původnímu zvířeti zvolená část tuto schopnost / vlastnost umožňuje, či nikoliv.

Současně tímto děti získají hezký výrobek a při vyplňování litmonek se příjemně zabaví a procvičí si manuální zručnost a jemnou motoriku.