kurz-II-priklad3

Příklad 3. Projektová úloha na pochopení principu vrstevnic a znázornění výškopisu na mapě.

Nízká schopnost prostorové představivosti, resp. porozumění plošné (2D) interpretace (z fotky, či obrázku) brání žákům pochopit probíranou látku (např. v zeměpise). Nízká cena modelů vytištěných na 3D tiskárně vytváří pedagogům prostor pro individuální práci se žáky s těmito SVP.

Turitická mapa Černého jezera na Šumavě Každému žákovi přidělíme jednu vrstevnici (např. podle nadmořské výšky)

 

Žáci dostanou za úkol, aby na čistý bílý papír obkreslili příslušnou vrstevnici. Ofotí ji na mobil a převedou na křivky

 

V TinkerCadu z každé křivky vytvoříme 3D objekt přidáním výšky (např. 1 mm) a STL soubory zadáme k vytištění. Každý žák dostane vytištěnou svoji vrstevnici a za pomoci 3D pera jí vyplní plstem (stačí od kraje do hloubky cca 10 mm)

Sestavením jednotlivých plošek vrstevnic podle pořadí na sebe a po následném zafixování (např, 3D perem z vnitřní strany) získáme reliéfní mapu a žáci představu, co jsou to vrstevnice.