3Dtisk pro začátečníky – popis

A) Název vzdělávacího programu: Využití 3D tisku pro výuku a ve výuce

Hlavní cíl: 

Za pomoci technologie 3D tisku zapojovat do výuky individuální didaktické pomůcky a další předměty (návrh a příprava k výrobě vlastních předmětů) a tím snižovat nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu žáků a studentů (Strategie vzdělávání ČR 2030+, SC2)

Cíle digitální:

Účastník, zapojením nově získané dovednosti „technologie 3D tisku“ do vlastní výuky

  • pomáhá žákům osvojit si a rozvinout vybrané Digitální kompetence
  • zvyšuje možnosti individuálního přístupu podle potřeb žáků (Strategie vzdělávání ČR 2030+)

B) Specifikace znalostí, dovedností po absolvování: Podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

skládá se ze 3 částí (celková alokace 4 hodiny)

1. Tematický blok:

Teorie 3D tisku, principy a zásady tvorby digitálních objektů pro 3D tisk

1.1. Teorie 3D tisku

Účastník kurzu:

a) má obecné povědomí o principu 3D tisku,

b) chápe podstatu a vlastnosti termoplastů (tzn. 3D tisk a následná možnost tvarovat výrobek /výtisk/ po jeho opětovném zahřátí)

2. Tematický blok:

Nácvik dovedností – praktická část

Účastník kurzu:

a) je schopen digitalizovat kreslený obrázek za pomoci mobilního zařízení

b) chápe pravidla výběru obrázku vhodných parametrů z internetu,

c) ovládá prakticky transformaci digitalizovaných obrázků do 3D v programu TinkerCad. Umí upravovat tvar a rozměry 3D objektu a jeho následný export ve formátu STL

Anotace vzdělávacího programu

Cílem kurzu je naučit účastníky, jak jednoduchým postupem navrhnout z kresleného, či volně stažitelného obrázku z internetu, libovolný 3D objekt v programu TinkerCad.

A jak z něho za pomoci technologie 3D tisku snadno a levně vyrobit individuální didaktickou pomůcku pro výuku.

V rámci teoretické přípravy představíme účastníkům základní teoretické znalosti, jakým způsobem může Technologie 3D tisku naplnit některé aspekty Digitálních kompetencí a cíle Strategie vzdělávání ČR 2030+.

 

Specifické požadavky (technologie, aplikace, uspořádání učebny apod.):

Hardware a příslušenství: PC / notebook, tablet / smartphone, internetové připojení, psací potřeby, papír

Podklady: Účastníci obdrží přístupová hesla k online programu TinkerCad .

H) Lektoři:

Martin Šrytr (oba tematické bloky)

autor a konstruktér 3D tiskáren

Ing. Radek Novotný, PhD. (oba tematické bloky)

konzultant, absolvent online kurzů na University of Illinois at Urbana-Champaign:

Specialization in 3D printing – 3D printing Software

https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/N2GQ6B4YLN7Y

Specialization in 3D printing – Application

https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/5RKXRFTB4Q3V

Specialization in 3D printing – Revolution

https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/7BCAMBUSPM9K