Ptačí kolonie

Ptačí kolonie

Ptačí budka slouží k podpoře zahnízdění různých druhů ptáků a budky se odlišují podle velikosti výletového otvoru.

obr. odlišení ptačích budek podle velikosti výletových otvorů

Ve spolupráci se ZŠ, která využívá 3D tiskárny je možné podle pokynů MŠ vytisknout z biodegradovatelného plastu konkrétní budky nebo v polytechnických dílnách nechat vyrobit ptačí budky ze dřeva vždy se správným otvorem podle ptačího druhu.
U každé budky je možné umístit tabulky s vizuálním vyobrazením jednotlivých ptačích druhů, aby mohly děti pozorovat, zda v budce skutečně hnízdí vybraný ptačí druh.

obr. Ptačí budka vyrobená 3D tiskem s otvorem podle ptačího druhu a vyobrazením ptačího druhu