kurz-II-priklad-1

Příklad 1. Využití mozaiky pro testování

Toto je příklad využití mozaiky pro testování osvojení si různých očekávaných výstupů. V tomto případě test na početní operace a znalosti slovních druhů.

;”> ;”>
Mozaika pro testování početních operací Mozaika pro testování znalosti slovních druhů

Práce s Litmonkou umožňuje pedagogovi zadat v daném předmětu libovolné obtížnosti testů, podle schopností a zájmů žáků, ale aby výsledek byl jednotný, aby se snadno vyhodnocoval a variabilita nepřidělávala pedagogům práci.

Vyplňování políček Litmonky podle výsledků testu

Žáci vyplňují jednotlivá políčka určitou barvou podle legendy a výsledku, který jim v početní operaci vyšel.

Mozaika pro testování početních operací

Díky převodu psaného výsledku na barvu, lze pouhým pohledem na obrázek zjistit, kde se žák spletl.

Různé možnosti uzpůsobení políček mozaiky podle odlišných zbarvení křídel .

Volba zobrazení motýlů umožňuje zachovat tvarovou jednotnost, ale díky tomu, že každý motýlí druh má jinak situované zbarvení křídel, žák není schopen podle obrázku dopředu odhadnout, jaká barva by měla “správně být” v dalším políčku. Což zejména nadané děti dokáží podle typu postavy, či zvířete odhadnout.

Další využití litmonek – výsledků testu.

Tím, že vyobrazení v mozaice vychází ze skutečné podoby zbarvení motýlích druhů, mohou si žáci po určité době vytvořit umělou sbírku motýlů.