Výuka, učební pomůcky

Využití 3D tisku, litmonek  ve  výuce a pro výuku ve formě individualizovaných učebních pomůcek

3D tisk a omalovánky pro 3D pera umožňují si navrhnout  libovolný objekt, který se za zlomek ceny na 3D tiskárně vyrobí.

Díky této technologii lze vyrábět velmi levně originální učební pomůcky šité na míru přesně podle potřeb jednotlivých žáků, tím se snadno výuka individualizuje. Ale současně se usnadňuje vyhodnocování zadaných úkolů.

mozaika jako test znalostí pomůcka do matematiky vrstevnicový model do zeměpisu

individualizovaná výuka

Díky použití 3D tisku a 3D per se velmi zlevňuje získávání didaktických  modelů a pomůcek.

3D prostorové objekty
3D tisk a litmonky pomáhají dětem, které mají problém si v 2D znázornění (schémata, nákresy, grafy) představit 3. rozměr tím, že vytváří prostorové objekty, které si mohou ohmatat, prohlédnout vnitřní detaily.

Za pomoci 3D omalovánek lze tvořit určitou skládačku, ze které se po vyplnění a sejmutí z podložky složí a 3D perem pospojuje 3D objekt.

obr. prostorové 3D objekty vyrobené 3D perem

Technologie 3D tisku podporuje vyvolání AHA efektu u dětí tím, že snadno tvoří pohyblivé části složitějších objektů, kde si žáky snadno ověří, jak věci fungují

obr. ukázka vlivu “b” parametru v kvadratické rovnici

https://youtu.be/PmrzcR4H6xw

3D tisk připravuje žáky na praktický život tím, že je naučí vyrobit si náhradní díl tak, aby mohl nahradit chybějící/rozbitý kus

obr. reverzní strojařina = Reverse engineering http://www.thingiverse.com/thing:1737859

3D tisk části učitelů usnadňuje přípravu tím, že umožňuje stáhnout z volné databáze souborů nejrůznější didaktické pomůcky a umožňuje nechat si je levně vytisknout.

obr. bezplatná databáze STL souborů Smithoniam Museum, USA http://3d.si.edu/

Největší bezplatná databáze STL souborů Thingiverse www.thingiverse.com

obr. největší bezplatná databáze STL souborů Thingiverse www.thingiverse.com

+ desítky dalších

Dalším učitelům dává technologie 3Dtisku prostor oživit výuku návrhem a výrobou vlastních interaktivních didaktických pomůcek coby spotřebního materiálu (žáci mohou během hodiny pomůcku totálně použít – rozebrat, pokreslit a na další hodinu připravit pomůcku novou)

obr. vytištěná reliéfní mapa libovolného území

3D tisk podporuje interdisciplinární propojování předmětů:

Objekt musí být nejprve vytvořen a naskenován (přímo navržen v PC);

obr. skenování objektu za pomoci fotoaparátu obr. příprava naskenovaného objektu k tisku

3D tisk motivuje ke znalosti  ovládání konstrukčního software;

obr. Modelování objektu v Cinema 4D obr. Modelování objektu v bezplatném online programu Tinkercad

3D tisk odhaluje inženýrské zákonitosti – prototyping, – stabilita, statika, mechanické vlastnosti materiálu;

Nutí zajímat se o fakta z oborů, jejichž témat se objekt týká (matematická, biologická, historická, společenská, umělecká)- usiluje o věrnost ve vztahu k reáliím.

 

obr. ověření správnosti výpočtu trojčlenky (délky oběhu planet – poměr soukolí) experimentem