workshop-priklad1

Workshop – Využití 3D tisku ve výuce –

Příklad 1. – “Zvířátka a Petrovští” – procvičování čtenářské gramotnosti

Ukážeme si, jak lze jednoduše díky 3D tisku vytvořit jednoduchou pomůcku pro trénink Čtenářské gramotnosti – v dovednosti získávání důležitých informací z textu.

Na pohádce „Zvířátka a Petrovští“ si děti tuto dovednost vyzkouší a díky vytvořeným omalovánkám pro 3D pera (Litmonky) i předvedou.

Žáci se rozdělí do týmů, aby v každém byl aspoň jeden, co umí hezky kreslit od ruky. Jeden co umí pracovat na mobilu/tabletu/PC (nafotit obrázek, uložit fotku na flashdisk, umí nahrát soubor z paměti do webové aplikace a naopak).

Ukážeme si, jak během krátké doby lze na papíře nakreslený obrázek převést do počítače, digitalizovat ho, přidat křivky.

Var. I. – Ukázka digitalizace obrázku (převod do křivek v offline programu).

 

Var. II – Ukázka digitalizace obrázku (převod do křivek v online aplikaci.

Jak vytvořit z obrázku ve křivkách 3D objekt pro vytištění na 3D tiskárně (obrázku se přidá 3 rozměr – výška cca 0.4mm).

Ukázka převodu do 3D prostoru pro vytištění na 3D tiskárně.

Až budou Litmonky – omalovánky pro 3D pera připraveny, žáci si vyslechnou pohádku od Františka Hrubína “Zvířátka a Petrovští”.

Každá skupina bude mít za úkol sledovat všechny aktivity jednoho konkrétního zvířátka.

Mohou si dělat poznámky a po přečtení příběhu barevně vybarvovat pastelkami ty obrázky, které znázorňují aktivity “jejich” zvířátka.

Podle tohoto konceptu zástupce týmu vyplní příslušné litmonky a na závěr si společně na takto vzniklých loutkách pohádku přehrají a převyprávějí.