Bylinková zahrádka

Využití 3D per při provozování přírodní zahrady.

Jednou z možností, je využití 3D tisku při budování „Bylinkové zahrady“, kde se dětí seznamují s pěstováním bylinek a sběrem a skladováním (sušení) léčivých části těchto rostlin.

Protože určitou část vegetačního období bylinky nekvetou, nejsou pro děti rozeznatelné. Proto by bylo vhodné označit jednotlivé druhy vizuální informační tabulkou s uvedením charakteristických znaků konkrétní byliny.

Plastová cedulka, kterou by si vyrobily 3D perem děti samy, by mohla být užitečným a levným způsobem, jak to řešit.

Pokud děti dostanou předlohu a vysvětlí si, které znaky jsou pro danou rostlinku charakteristické, lépe si je při výrobě vtisknou do paměti a naučí se tak jednotlivé bylinky rozpoznávat.
Bylinková zahrádka – znázornění bylinek podle charakteristických znaků (květy+listy+plody)

obr. Informační tabulka – Heřmánek pravý (vyrobeno 3D perem)

Zeleninová zahrádka – znázornění daného druhu zeleniny

Základním problémem většiny pěstování zeleniny ze semínka je, že dokud rostlinky nevyklíčí nelze poznat, kde byla jaká zelenina zasetá.
Proto se k danému řádku zapichuje cedulka s popisem daného druhu zeleniny.

obr. označení místa osetí zeminy semínky

Děti by mohly tento problém řešit opět za použití 3D per, kdy by si v rámci výtvarné činnosti a diskusi o zelenině vymalovaly (vyplnily plastem) cedulky z vyobrazením daného druhu zeleniny, které by pak zapíchly k místu, kam předtím zasely příslušná semínka.

obr. cedulky označující místa, kam byla vyseta (vysázena) konkrétní zelenina – např. česnek vlevo), červená řepa (vpravo)