kurz-II-priklad2

Příklad 2. Postup tvorby učební pomůcky na odhad výsledku sčítání a odčítání zlomků

Součástí RVP při procvičování matematických operací je i schopnost před započetím výpočtu přibližně odhadnout výsledek. Jednouché učební pomůcky mohou pomoci žákům získat odhad výsledku i u poměrně složitých matematických operací (dělení se zbytkem, sčítání a odečítání zlomků, nejmenší společný jmenovatel, apod.).

Žáci mají za úkol odhadnout výsledek součtu 2/10 + 3/7.

Žáci obdrží 3D omalovánky (litmonky) různých typů zlomků vyjádřených v koláčových grafech Podle zadání úkolu vyplní odlišnými barvami plastů potřebný počet dílků (3/7 a 2/10)

Šablony koláčovýché grafů jsou ve spojnicích přerušené, takže jdou snadno oddělit od zbytku šablony.

Vyplněné dílky žáci nasadí na hrot počítadla zlomků (vytištěného na 3D tiskárně) za sebe a odečtou hodnotu zlomku u hranice, kam až sahají dílky dohromady.

Odečítání přibližného výsledku součtu zlomků na “počítadle zlomků”.

Stejným postupem lze zjišťovat odhad i při odečítání zlomků.