Xylotéka

Xylotéka

Pokud je záměrem Mateřské školy umístit do přírodní zahrady sestavu dřevěných špalíků z různých dřevin (xylotéka), aby se děti učily poznávat dřeviny, mohl by být problém, jak dřeviny pro děti označovat, když ještě neumí číst.

Řešením by bylo nechat děti vyrobit jednotlivé určovací znaky stromu (list a plod) 3D perem. Procvičování znalostí by probíhalo tak, že cedulku s plodem a listem by děti vždy přiřadily (nasadily na kolík) k příslušnému dřevu. Pořadí vzorků dřevin by se pravidelně obměňovalo.

obr. xylotéka – určování dřevin podle dřeva a kůry s přiřazováním typických znaků pro danou dřevinu – dub (vlevo), javor (vpravo).